2019-09-27

Externa nyheter

Sverige klimatneutralt till 2045 kräver investeringar

Det behövs stora investeringar för att förstärka elnätet och bygga nya energianläggningar för att Sverige ska klara riksdagens mål att bli klimatneutralt till 2045. Det slår IVA, kungliga ingenjörsvetenskaps Akademin, fast i en ny rapport.

– Jag tror man måste titta på hur marknaden är utformad som det är idag får man bara betalt för den kilowatt timme man producerar. Man får inte betalt för flexibilitet, effekt balans eller för de systemtjänster som krävs för att balansera upp systemet. Man får bara betalt för de kilowatt timmar man levererar under nästkommande dygn. Det räcker inte för den här typen av investeringar, säger Karin Byman, energiexpert på IVA.

Läs artikeln från Sveriges Radio.