2021-04-09

Externa nyheter

Sverige kräver att Världsbanken avvecklar stöd till fossil energiproduktion

Världsbanken måste fasa ut all finansiering till energiproduktion som bygger på fossila bränslen, helst innan år 2026.

Det kräver biståndsminister Per Olsson Fridh – men hans möjligheter att tvinga bankens styrelse att gå med på kravet är begränsade.

Läs artikeln från DN.