2019-09-25

Externa nyheter

Sverige kräver mer av EU-länders klimatpolitik

Sveriges energiminister Anders Ygeman är kritisk till EU-länder med allt för låga klimatambitioner. – Det finns länder som behöver höja sin ambitionsnivå, säger Anders Ygeman utan att nämna något land vid namn.

När EU-ländernas energiministrar träffas i Bryssel i dag tisdag är det ett försök från det finska ordförandeskapet att få länderna att ta ansvar för hur de mål som stats- och regeringscheferna satt upp om ökad energieffektivisering och ökad andel förnybar energi till 2030 för EU ska genomföras. De ska även diskutera målen efter 2030.

Läs artikeln från Europaportalen.