2012-03-15

Externa nyheter

Sverige lägger mer krut på vindkraften

Vindkraftsutbyggnaden ökade mycket snabbare än förväntat förra året och nu skruvar Energimyndigheten upp prognosen för utbyggnaden från 7 till 9 terawattimmar till 2013 – en ökning med 29 procent jämfört med tidigare beräkningar.

Läs hela