2019-05-15

Externa nyheter

Sverige ligger efter på havsbaserad vindkraft

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har kommit långt i stora delar av Europa och nu accelererar utbyggnaden på nya marknader i Asien och USA. Men i Sverige står utvecklingen still, trots flera färdiga tillstånd. Sveriges senfärdighet när det gäller havsbaserad vindkraft togs upp under måndagen, då International Energy Agency (IEA) kallade till globalt rundabordssamtal.

Pressmeddelande publicerat i Branschaktuellt.