2012-01-13

Externa nyheter

Debatt: Sverige måste bli mer resurseffektivt

Debattartikel i Lantbrukets Affärstidning – ATL, av miljöminister Lena Ek:

Sverige måste fortsätta ansträngningarna för att klimatmålen ska nås, skriver miljöminister Lena Ek. Hon vill också se ett klimatpolitiskt omtag inom Alliansen.

Läs hela