2015-09-18

Externa nyheter

Sverige måste gå före i klimatförhandlingarna

Klimattoppmötet i Paris i december är vår chans att kontrollera den globala uppvärmningen. Vår sista chans, menar flera experter. Syftet med mötet är att sluta ett nytt bindande avtal för hur mycket koldioxid varje land får släppa ut. Utsläppen, när de läggs ihop, får inte värma upp jorden mer än två grader. Rättviseaspekter skall vägas in. En räkneuppgift för en duktig högstadieelev, kan det tyckas.

Läs hela