2012-08-17

Externa nyheter

Sverige når EU-målet om förnybar energi åtta år före utsatt tid

Sverige kommer att använda nära 50 procent förnybar energi redan i år, och därmed med marginal överträffa EU-målet för 2020, som är 49 procent. Det visar Svebios analys av Energimyndighetens kortsiktsprognos som redovisades häromdagen.

Läs hela