2020-09-18

Externa nyheter

Sverige och Norge överens om stopp för elcertifikatsystemet

Idag skrev energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Norges olje- och energiminister Tina Bru under ett ändringsavtal som innebär att Sverige inför en stoppmekanism så att elcertifikatsystemet ska kunna avslutas 2035. Anledningen är att elcertifikatsystemet har spelat ut sin roll som drivande kraft till att det byggs ny förnybar elproduktion i Sverige.

Läs pressmeddelandet från Regeringen.