2010-12-09

Externa nyheter

Sverige och Norge satsar på förnybar el

Norge ansluter sig till den svenska marknaden för elcertifikat meddelade näringsminister Maud Olofsson och Norges olje- och energiminister Terje Riis-Johansen på en presskonferens på onsdagen.

Regeringarna i Sverige och Norge är överens om att bygga ut den förnybara energin och från och med januari 2012 kommer en gemensam elcertifikatmarknad att etableras.

Läs hela