2012-11-08

Externa nyheter

Sverige på förnybar energi 2030

Enligt en kommande rapport från Förnybarhetsrådet kan Sveriges energisystem ställa om till förnybar energi redan till år 2030.

– Vi måste göra lite ansträngningar, alla energibärare som vi exporterar ska väl balanseras av export av förnybara energibärare i stället, sade Gunnar Fredriksson från Svensk Vindenergi på Svebios Bioenergidagar.