2020-08-17

Externa nyheter

Sverige petar ner Tyskland från andraplatsen på listan över Europas elexporterande länder

Under det inledande halvåret av 2020 petade Sverige för första gången ned Tyskland från andraplatsen på listan över Europas elexporterande länder, enligt en rapport från EnAppSys. Sveriges totala nettoexport uppgick till 14,3 TWh, varvid den största delen av kraften gick till Finland (9 TWh) och Litauen (2,6 TWh).

Läs artikeln från NewEurope.