2015-12-02

Externa nyheter

Sverige ska visa att energiutmaningen inte är en börda, utan en möjlighet

Det pågår en revolution på energiområdet som ger oss möjlighet att skapa nya jobb och tillväxt. Det skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) tillsammans med Ingela Andersson (S) och Anders Almgren (S). Idag inviger Baylan det gemensamma fjärrvärmenätet som kopplar samman Lund-Lomma-Eslöv med Helsingborg-Landskrona.

Läs hela