2015-12-08

Externa nyheter

Sverige stöttar expertcenter för en hållbar energiomställning

Energiminister Ibrahim Baylan meddelar idag att Sverige går in med stöd till samarbetet Clean Energy Solution Centre, vid ett event vid klimatmötet COP21. Centrets uppdrag är att erbjuda länder, framför allt utvecklingsländer, snabbt policystöd vid utvecklandet av styrmedel för en hållbar energiomställning.

Läs hela