2019-06-20

Externa nyheter

Sverige tappar i klimatsmart teknik – ”Det är oroväckande”

Antalet svenska patentansökningar inom klimatsmart teknik minskar. En liknande trend märks även av på fler håll i världen.

Toppen för svenska patentansökningar inom klimatsmarta tekniker 2006–2016 var 2013. Därefter har antalet ansökningar minskat i Sverige, och en nedåtgående trend syns även på andra håll, bland annat i USA, Japan och Tyskland. Vad detta beror på vet inte Patent- och registreringsverket, PRV, som har tagit fram statistiken.

Läs hela artikeln i NyTeknik.