2011-04-08

Externa nyheter

Sverige tappar mark om förnybar el

Åsa Romson, klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet skriver på Teknikdebatt.se:

I och med kärnkraftskatastrofen i Japan läggs mer fokus på förnybar energi som framtidens stora energikälla. Vindkraften i Japan klarade jordbävningsolyckan väl och kommer att bli viktigare för Japan i framtiden. Från Kina meddelas att det redan ambitiösa målet om utbyggd solenergi ska ökas ytterligare efter det som hände med Fukushima. I Sverige hörs försäkringar från regeringen, främst från centerhåll, att man redan satsar stort på förnybar energi och inte behöver ompröva sin energiuppgörelse.

Läs hela