2018-05-16

Externa nyheter

Sverige tjänar på förnybart

Med de beräkningsantaganden vi gjort får samhället fyra kronor tillbaka för varje krona som investeras i en omställning till 100 procent förnybar el. Dessutom kan inemot 100000 nya jobb skapas, skriver Hans Kreisel, vd för Skellefteå Kraft.

Sverige har en unik position. Våra klimatutsläpp från energisektorn är mycket låga. Satsningarna på kärn- och vattenkraft har tjänat oss väl. Men vi har en annan framtidsutmaning. Våra kraftverk är föråldrade. När vi nu behöver rusta upp energisektorn för framtiden, har vi chansen att både göra sektorn klimatvänlig och förnybar.

Läs mer här