2018-02-12

Externa nyheter

Sverige tjänar på vindkraft

Elenergi är en lika bra exportvara som till exempel produkter från skogen eller järnmalm. Med våra exceptionellt goda förutsättningar för förnybar energi kan det bli en avsevärt ökad export i framtiden. Vindkraft ger inkomster och arbetstillfällen till ägare, tillverkare, byggare, energiföretag, serviceföretag, markägare och så vidare. Största delen av vår export gick till Finland. Där ersatte den huvudsakligen elproduktion baserat på fossila bränslen. Så den svenska elexporten bidrog till en rejäl sänkning av koldioxidutsläppen i Norden. Det var mycket bra för vår miljö.

Läs mer här