2018-07-02

Externa nyheter

Sverige var det land i Europa som hade näst mest andel kraft från vind under gårdagen

Sverige placerade sig på plats två under gårdagens listan över de länder som fick störst del av sin elproduktion från vindkraft.

Vindkraften svarade under gårdagen för 9 procent av den europeiska elefterfrågan. Sverige hamnade samtidigt på andra plats med en vindandel på 26 procent av vår konsumtion av el. På första plats kom Danmark med en andel om 38 procent, visar en sammanställning av Wind Europe.

Läs mer här.