2013-01-11

Externa nyheter

Sverigedemokraterna om energipolitiken

Intervjun genomfördes skriftligen med Lars Isovaara i november 2012 och kort därefter avgick han som riksdagsledamot. Sverigedemokraterna har ännu inte utsett någon ny talesperson i dessa frågor.

Sverigedemokraterna är för kärnkraft men motståndare till integration av de nordiska och europeiska elmarknaderna.

Läs hela