2012-12-12

Externa nyheter

Sveriges elnät klarar inte miljontals solceller

Det forskas intensivt i många länder på hur man ska få elnäten smartare så att de klarar av att många hushåll börjar göra sin egen el från sol och vindkraft. En expertgrupp jobbar nu med att ta fram en nationell handlingsplan för sveriges smarta elnät som ska vara klar inom två år.

Läs hela