2019-07-11

Externa nyheter

”Sveriges elnät måste bli smartare”

Effektbristen hotar tillväxten i städerna och nu ökar kraven på snabbare utbyggnad av elnätet. Men det är digitaliseringen vi borde fokusera på, skriver Staffan Movin, KTH Executive School och Patrik Nilsson, Kamstrup (…).

För att möta denna nya verklighet måste energibranschen börja tänka lika kreativt som kunderna. Det kräver en ökad förståelse för hur elen används och ett paradigmskifte från kollektiva antaganden om kunden till individuell anpassning för varje kunds specifika behov. I ett sådant system blir energimätning, datainsamling och analys de viktigaste verktygen tillsammans med ai och andra lösningar som kan hantera snabba förändringar (…).

Läs hela debattartikeln i NyTeknik