2017-11-20

Externa nyheter

Sveriges energi kommer i framtiden från vind och vatten

Framtidens energi kommer till stor del att bestå av vind- och vattenkraft. Enligt Martina Högberg, chef på enheten för energisystem på Energimyndigheten, kommer vind- och biokraft att växa mest på kort sikt. Vattenkraft kommer att ligga på ungefär samma höga nivå som i dagsläget. Vindkraft växer mest just nu, mycket på grund av de politiska stödsystem som finns – politiska åtgärder som underlättar produktionen.

Läs mer här