2011-07-07

Externa nyheter

Carlgren: Sveriges energiförsörjning ska vara helt förnybar 2050

Andreas Carlgren och Roger Tiefensee, båda C, skriver på bland annat på DN-debatt: Härdsmältorna i Fukushima har under våren påmint oss om att kärnkraften inte är en långsiktig lösning. Den har risker av en särskild dimension. Framtiden finns i stället i den förnybara energin. Centerpartiets arbetsgrupp för miljö föreslår därför nu höjda framtida ambitioner för förnybar energi och energieffektivisering. De nya målen kräver en utbyggnad av vindkraften i oförminskad takt, regelförenklingar, gröna elcertifikat och ett nationellt stöd till solenergi. Det här är den högsta målsättningen i Europa och det kommer att vara naturligt för Sverige att söka samarbete med Tyskland.

Läs hela