2019-04-10

Externa nyheter

Sveriges energipolitik får beröm

Ett globalt ledarland som ligger långt före andra och är det land som har den lägsta andelen fossila bränslen av rådets medlemsländer. Det konstateras i en djupanalys av den svenska energipolitiken som Internationella energirådet, IEA, presenterade på tisdagen. Analyserna görs vart femte år.

Digitaliserings- och energiminister Anders Ygeman (S), tog emot rapporten och var överens med den analys IEA har gjort. Den senaste tidens nyvaknade debatt om kärnkraft för klimatets skull som M och KD har tagit upp är han inte oroad för.

– Ingen jag träffar, som till exempel Vattenfall, pratar ny kärnkraft, säger Anders Ygeman.

– Sedan energiöverenskommelsen har över 60 miljarder kronor investerats i vindkraft och det beror på att vi inte ska subventionera kärnkraften. Både kärnkraften och vindkraften får klara sig på egna meriter och då ser vi att investerarna väljer vindkraften.

Läs mer här