2018-03-20

Externa nyheter

Sveriges första havsplan

VALDEMARSVIK/SÖDERKÖPING – På tisdagen presenteras en havsplan för Östersjön samt en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

Just nu pågår samråd om Sveriges första statliga havsplaner. En av de tre planerna handlar om Östersjön. Många ska samsas om havet; sjöfart, fiske, turism, natur, vindkraft och försvar. Därför behövs planering. Målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden, sägs det i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen.

Läs mer här.