2018-09-28

Externa nyheter

”Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas”

Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, Westander.

Sverige gick i spetsen för att reformera EU:s system för handel med utsläppsrätter förra året. Förändringen innebär en mycket stor klimatnytta eftersom utsläppsrätter framöver kommer att annulleras när utsläppen minskar mer än tänkt. Nu bör Sverige inkludera utsläppen från den ”handlande sektorn” i vår nationella klimatpolitik och våra klimatmål. Då kan utsläppen minska snabbare.

Läs hela artikeln här.