2012-12-18

Externa nyheter

Sveriges miljömålssystem – uppdaterat

Miljömålssystemet är den centrala gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. Regeringen och riksdagen har förstärkt och utvecklat miljömålssystemet, och ett tydligare fokus har lagts på genomförande och åtgärder för att möta dagens miljöutmaningar.

Läs hela