2012-03-05

Externa nyheter

Debatt: Sveriges nya elområden gör leveransen av el effektivare

Mikael Odenberg, gd Svenska Kraftnät skriver på DN debatt:

Tillgänglighet viktigare än pris. Sveriges indelning i elområden har ökat marknadens förmåga att hantera de flaskhalsar som uppstår i eldistributionen när el­behovet ökar. Samtidigt protesterar allt fler mot att elpriserna blir olika i olika delar av landet. I stället handlar det om att ställa större krav på kärnkraftens tillgänglighet och välja rörligt pris och rätt elhandelsbolag. 2015 ökar vi dessutom elöverföringskapaciteten med en ny stamnätsförbindelse, skriver Mikael Odenberg.

Läs hela