2018-10-30

Externa nyheter

Sveriges utsläpp fortsätter att öka

De styrmedel politikerna hittills fattat beslut om väntas ge lägre utsläpp framåt, men inte alls i den utsträckning som krävs för att nå klimatmålen. Just nu ökar dessutom Sveriges klimatavtryck.

Utsläppen för andra kvartalet 2018 var cirka 1,1 procent högre jämfört med samma kvartal föregående år, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Läs artikeln här.