2015-03-18

Externa nyheter

Sveriges väg mot ett nytt klimatavtal i Paris

Sverige visar globalt ledarskap i klimatförhandlingarna genom höjda ambitioner på hemmaplan och fortsatt stöd till andra länders omställning. Det framgår av den strategi inför klimatmötet i Paris som regeringen nu presenterar. Samtidigt lämnar regeringen en proposition om ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Propositionen föreslår också en kassering av 65 miljoner ton utsläppsenheter.

Läs hela