2021-03-23

Externa nyheter

Svevia bygger för vindkraft i Motala

Svevia har fått uppdraget att utföra alla förberedande anläggningsarbeten vid den nya vindkraftparken i Tjällmo, Motala kommun. Det inledande arbetet med att bygga anslutande vägar har redan påbörjats. Den färdiga parken kommer att bestå av elva vindkraftverk.

Läs mer på Energipress