2015-03-23

Externa nyheter

Svevia tar vindkraftsuppdrag

Svevia har tagit uppdraget av Järvsö Sörby Vindkraft att förstärka och bredda befintliga vägar till vindkraftsparken Sörby så att de håller för tunga transporter. I uppdraget ingår även att ansvara för byggnationen av det interna elnätet liksom en transformatorstation.

Läs hela