2013-11-08

Externa nyheter

Svindlande höjder

På avstånd ser vindkraftverken smäckra ut. Som höga, glest utplacerade träd på en slätt eller i en glänta. På nära håll är de i stället massiva, monolitliknande konstruktioner. Verket mäter 105 meter vid sin högsta punkt, omkretsen vid foten är närmare 30 meter, vingbladen är drygt 50 meter långa. Avståndet mellan vingspetsarna motsvarar en fotbollsplan.

Läs hela