2021-05-21

Externa nyheter

SVK: ”Klimatmålen kräver att elnätet byggs ut snabbare”

Företrädare för Svenska kraftnät: Behovet av el i Sverige kan komma att mer än fördubblas på 20 år enligt vår nya marknadsanalys.

Det kräver omfattande investeringar och att dagens långa ledtider för nätutbyggnad kortas med hjälp ny lagstiftning. Energilagring och flexibilitet i elanvändningen är också avgörande för omställningen.

En omfattande elektrifiering av samhället är nödvändig om vi ska uppnå Sveriges klimatmål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utvecklingen mot ökad elektrifiering går nu i Sverige liksom i andra länder mycket snabbt. I våra analyser av kraftsystemet år 2045 har elbehovet ökat kraftigt. En fördubbling eller mer jämfört med i dag är mycket möjligt.

Läs hela debattartikeln i DN.