2020-06-03

Externa nyheter

SvK minskar överföringskapacitet mellan elområden

Svenska kraftnät har i dag meddelat elmarknaden om större begränsningar i överföringskapacitet mellan elområden. ”Detta är en nödvändig åtgärd för att garantera kraftsystemets driftsäkerhet och stabilitet” säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, på Svenska kraftnät.

Läs artikeln från Energimarknaden.