2020-03-13

Externa nyheter

Svk ökar investeringstakt i transmissi­onsnätet

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att Svk ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

Läs artikeln från Energimarknaden.