2018-12-17

Externa nyheter

”SvK:s flaskhalshantering kan vara marknadsmanipulation”

Svenska Kraftnäts användning av importbegränsningar kan ses som marknadsmanipulering och som ett brott mot Remit, skriver danska branschorganisationer i ett nytt brev Energimarknadsinspektionen där man uppmanar tillsynsmyndigheten att utreda saken.

Danska branschorganisationerna Dansk Vindkraftsförening och Dansk Energi trappar i ett nytt brev till svenska Energimarknadsinspektionen upp konflikten gällande Svenska Kraftnäts hantering av importbegränsningar från Danmark.

”Svenska Kraftnäts pågående begränsning av två dansk-svenska förbindelser, Kontiskan och Øresund, är inte marknadsbaserad, diskriminerar mellan interna och gränsöverskridande kraftflöden, och förvränger ekonomiska signaler både för marknadsaktörer och stamnätsoperatörer. Dessutom har begränsningarna ökat de senaste åren”, skriver organisationerna i brevet.

Vidare bör det undersökas ifall SvK:s agerande kan innebära marknadsmanipulation och brott mot Remitförordningen, menar organisationerna.

Läs hela nyheten hos Montel.