2019-10-29

Externa nyheter

Sweco: Energilagringstjänster kan minska koldioxidutsläppen

I en ny rapport från Sweco lyfts energilagringstjänster (energy-storage-as-a-service) fram som ett koncept med potential att förändra branschen. På samma sätt som abonnemang för mat, filmer eller musik finns tillgängliga som en månads- eller årsavgift skulle energilagring kunna vara tillgängligt som en tjänst.

Det kan minska barriären som höga investeringskostnader innebär, hjälpa till att skapa fler aggregerade lagringskällor och ge möjlighet till allmänheten att testa en lösning som inte innebär en för stor investering, menar Sweco.

Läs artikeln från Energimarknaden och rapporten från Sweco