2017-11-01

Externa nyheter

Swedbank emitterar sin första gröna obligation

Pengarna från den gröna obligationen kommer att användas för att finansiera hållbara investeringar i fastigheter och förnybara energikällor som minskar koldioxidanvändningen i samhället, samt bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer här