2020-10-13

Externa nyheter

Swedbank Robur lanserar fond med fokus på sol, vind och energiomställning

I slutet på september gjordes Swedbank Roburs Råvarufond om till en ny tematisk fond med fokus på sol, vind och energiomställning. Den nya fonden, Transition Energy, ska investera i bolag världen över som bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem.

Läs artikeln från Vindkraftsnyheter.