2017-02-09

Externa nyheter

Systemet med riksintressen har havererat

Mer än halva Sveriges yta kan inte utpekas som någon form av riksintresse. Regeringen måste agera, skriver Tomas Eriksson (MP), gruppledare Stockholms läns landsting.

Varje myndighet inklusive länsstyrelsen måste få ett tydligt uppdrag att själva se över och minska den geografisk yta de pekar ut som riksintresse. Det är inte rimligt att hela kommuner ibland pekas ut som ett riksintresse av en myndighet. När dessutom försvarsmaktens anspråk på riksintresse kan sätta krokben för allt från för höga hus till vindkraftparker behöver regeringen agera med tydlig styrning.

Läs mer här