2020-12-17

Externa nyheter

Systemoperatörerna överens om att stärka samarbetet kring transmissionsnätet i Östersjön

De ansvariga systemoperatörerna (TSO:r) kring Östersjön, däribland Svenska kraftnät, har i dag undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete kring planeringen av ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön.

Syftet med samarbetet ─ som benäms Baltic Offshore Grid Initiative ─ är att ta fram gemensamma planeringsprinciper för ett havsbaserat transmissiosnät, möjliggöra att det blir en del av ENTSO-E:s tioårs nätutvecklingsplan samt genomföra studier som stödjer den gemensamma visionen om ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön. Initiativet väntas bidra till minskade utsläpp av koldioxid och till utvecklingen av ett framtida mer miljövänligt energisystem.

Läs pressmeddelandet från Svk.