2017-09-08

Externa nyheter

Ta chansen att blåsa liv i den gröna gräsrotsrörelsen

Möjligheten att delta i energiomställningen måste också erbjudas medborgare utan egna tak eller tomter, skriver Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande för nätverket 100% förnybart.

Tidsaspekten är viktig av flera skäl…. För det första är klimatutmaningen akut och åtgärder för att både hindra och lindra dess konsekvenser brådskar….. För det andra kan främjande av andelsägd förnybar energi bli en livräddare för de tidiga, ofta mindre, investerare som i dag är hårt pressade av det låga elcertifikatpriset.

Läs mer här