2015-02-11

Externa nyheter

Tal av energiminister Ibrahim Baylan vid seminarium om Effektreserven

Tal av energiministern onsdag 10 februari 2015.

Varmt välkomna hit. Vi har samlats här idag för att diskutera en viktig framtidsfråga, nämligen: kan vi känna oss säkra på att vi har tillgång till tillräckligt mycket elektrisk effekt i Sverige framtill och strax bortom 2020.

Läs hela