2012-11-23

Externa nyheter

Tal av Lena Ek på miljökonferens

Nästa vecka börjar  ett av de svåraste klimamötena i FN:s regi, denna gång i Doha.

Världsbankens rapport i början av veckan ringar mycket väl in den typ av akut situation världen står inför när det gäller klimatförändringarna, och det är mer nödvändigt än någonsin att göra som ni gör – samla människor och gräsrötter för att bilda opinion och även sprida kunskap om klimatarbetet. Varför vi måste ställa om, varför vi måste sänka utsläppen och varför vi måste bereda oss på genomgripande samhällsförändringar.

Läs hela