2017-01-27

Externa nyheter

Tankevurpor – hos vem?

Skribenten (Jan Hedman, FSL) kommer med några märkliga påståenden. Till exempel att export av vindkraft är en löpande förlust. Export av elektricitet sker alltid i ett läge där priset på den marknad Sverige säljer till är högre och ibland mycket högre än vad man får i det exporterande området i Sverige.

Vindkraft utgör i genomsnitt cirka tio procent av den exporterade elen. Att tala om löpande förlust är felaktigt. Vindel som levereras till Tyskland, Polen med flera, ersätter nedsmutsande kolkraft och minskar därmed belastningen på landskapet. Ju mer vindkraft som exporteras desto mer ersätts skadliga fossila bränslen på kontinenten. Menar Föreningen Svenskt Landskapsskydd att Sverige inte skall hjälpa till med detta?

 

Läs mer här