2019-11-21

Externa nyheter

Tekniska verken tecknar stort elmätaravtal med Aidon

Tekniska verken i Linköping har tecknat avtal med teknik- och tjänsteleverantören Aidon om byte av 95 000 elmätare hos Tekniska verkens kunder. Syftet med bytet av elmätare är bland annat att trygga en säkrare drift av elnätet och att minska effekttopparna för att klara allt mer förnybar elproduktion och elektrifiering i samhället. I Katrineholm och Linköping är det 18 000 respektive 77 000 elmätare som ska bytas ut.

Läs artikeln från Energimarknaden.