2018-10-01

Externa nyheter

Tekniska verken vill satsa på vindkraft

Första delen i storsatsningen är en vindkraftspark i Sunne i Värmland som kommer att kosta cirka 600 miljoner kronor. Satsningen är en del av Tekniska verken i Linköping ambition att fasa ut kol och fossilolja i el- och värmeproduktionen. Istället ska förnybara energikällor användas.

Lyssna på nyhetsinslaget här.