2017-06-02

Externa nyheter

Testcenter kan hamna i Västerbotten

Västerbotten är en av tre län som kan bli aktuellt för ett testcenter för vindindustrin.

Läs mer här